Αγορά Αφίσες / Πόστερς Blacklight
Αγορά Φλούο και Φωσφορίζουσες Αφίσες / Πόστερς
Πώληση Αφίσες Ψυχεδελικής Τέχνης και Psychedelic Goa Trance (Psytrance) Psy Art

 

    ΑΦΙΣΕΣ BLACK-LIGHT & GLOW-IN-THE-DARK   ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1! 

• Τ Α   Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Α •
 3  σε  1 
★ Α Π Ο   T Ο   1 9 9 8 ★
   1. φωτεινά χρώματα στο κανονικό φως
2. φωσφορίζουν στο UV / black light
3. φωσφορίζουν στο απόλυτο σκοτάδι

"New Horizons"
68.0cm x 42.6cm / 27.0in x 17.0in
€31.00

spacer   
New Horizons is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting mystery, magic, alchemy, a couple walking together (union of the opposites), amanita (fly agaric) mushrooms, a triple circular rainbow, the eye of horus/eye of ra/wedjat as the third eye/3rd eye, jupiter, and the elements earth, water, air, fire, and space with stars
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Two Dolphins"
68.0cm x 42.6cm / 27.0in x 17.0in
€14.00

spacer   
Two Dolphins is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting 2 dolphins jumping out of the sea water, against a starry night and a fullmoon. the seascape binds in harmony with the moon, the space and the stars
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Eclipse Over Stonehenge"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
Eclipse Over Stonehenge is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting a mystery tribal party of pixies/elf/elves/goblins dance on magic psylocybin mushrooms growing from the earth in stonehenge landscape, and a double circular rainbow and stars around a total eclipse
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"The Hand"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
The Hand is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting the lucky hand of fatima (hamsa/khamsa) with a heart and an eye, a magic amulet encircled by lotus flowers, amanita (fly agaric) mushrooms, and the elements of earth, water, air, and fire
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Merlin"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
Merlin is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting the mystery of sorcery: wizard merlin wearing an amulet, holding a magic wand shooting rainbow colours (depicting the 7 metals of alchemy) and a magic sphere, standing on a field of amanita (fly agaric) mushrooms and under a starry night, the alchemical sun and moon, and a space filled with stars
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Chakra Girl"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
Chakra Girl is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting a partly scifi/sci-fi/science fiction theme: a cyborg transhuman biomechanoid bionic female from space, with open chakras and rising kundalini energy (hindu theme) surrounded by celtic knotwork decoration
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Sun+Moon"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
Sun+Moon is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art mural painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting mystery, magic alchemy, the sun and the moon coming together in an eclipse (sunmoon as the union of the opposites), the third eye/3rd eye inside a flower growing from a heart, and everything surrounded by space with stars and a circular rainbow
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"All Is One"
68.0cm x 45.0cm / 27.0in x 18.0in
€14.00

spacer   
All Is One is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting nature, magic, alchemy, oneness, a couple of photorealistc sagittarius centaurs aiming together (union of the opposites), the bearded bald and hairy male is blindfolded and aims his golden bow and arrow (solar symbolism) with the power of his inner vision or 3rd eye depicted by a star on his forehead, while the topless beautiful blue eyed female aims her silver bow and arrow (lunar symbolism) and looks at him in admiration, they are both inside a double rainbow versica piscis, a mystical torus shape as symbol of the matrix that connects everything, the universal electromagnetic energy field, the fabric of timespace and reality, broken by spiral ribbons of space with stars and nebula that connect with the sagittarian's starry ethereal bodies, while in the background is the Greek island of Samothraki, with the Sanctuary of the Great Gods, forest of plane or platan trees in spring (female fertility) and autumn (male maturity), rivers, pools of water, blue sky with fluffy clouds and a half moon
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Eclipse Over Stonehenge"
(μικρό μέγεθος)
48.0cm x 31.4cm / 19.0in x 12.5in
€9.00

spacer   
Eclipse Over Stonehenge is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting a mystery tribal party of pixies/elf/elves/goblins dance on magic psylocybin mushrooms growing from the earth in stonehenge landscape, and a double circular rainbow and stars around a total eclipse
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"B.I.O.mechanoid"
(μικρό μέγεθος)
48.0cm x 30.4cm / 19.0in x 12.0in
€9.00

spacer   
B.I.O.mechanoid is a uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting a mystery scifi/sci-fi/science fiction theme: a cyborg transhuman biomechanoid bionic female from space
  
  
  
  

  δείτε πιο πολλές 
  λεπτομέρειες για 
  αυτή την αφίσα 

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Sun+Moon"
(μικρό μέγεθος - κανονικό φως μόνο)
48.0cm x 32.0cm / 19.0in x 12.5in
€5.00

spacer    Sun+Moon is a poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art mural painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting mystery, magic alchemy, the sun and the moon coming together in an eclipse (sunmoon as the union of the opposites), the third eye/3rd eye inside a flower growing from a heart, and everything surrounded by space with stars and a circular rainbow    spacer

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

"Dolphins"
(μικρό μέγεθος - κανονικό φως μόνο)
48.0cm x 25.8cm / 19.0in x 10.2in
€5.00

spacer    Dolphins is a poster/postcard print, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art mural painting by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart, and depicting a photorealistic (photorealism) underwater scene: dolphins swiming in the sea water, and a spiral of bubbles in the seascape    spacer

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

ΣΕΤ 12 ΑΦΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω αφίσες (συνολική αξία €157)
ΜΟΝΟ €120.00

spacer    σετ 12 αφίσες προσφορά: uv (ultraviolet) blacklight fluorescent and glow-in-the-dark phosphorescent afterglow poster/postcard prints, made from the original psychedelic spiritual visionary fantasy fine art backdrop and mural paintings by symeon nostrakis of 333artworks/tripleviewart    spacer

Shop now using PayPal    Buy It Now on eBay    Αγορά με Αντικαταβολή ΕΛΤΑ

Άν δεν έχετε UV black light, οι αφίσες εξακολουθούν να φωσφορίζουν στο σκοτάδι και φυσικά είναι ορατές στο κανονικό φως.
Για καλύτερα glow-in-the-dark αποτελέσματα τοποθετήστε τις αφίσες κοντά σε μια πηγή δυνατού φωτός και αφήστε τουλάχιστον 30 λεπτά για φόρτιση.
Όσο πιο δυνατό το φώς και όσο πιο πολλή ώρα εκτεθούν σε αυτό οι αφίσες, τόσο πιο πολλή ενέργεια απορροφούν και τόσο πιο πολύ θα φωσφορίζουν.
Επιπλέον, όσο πιο σκοτεινό είναι το δωμάτιο αφού κλείσετε τα φώτα, τόσο πιό έντονο θα εμφανιστεί το εφφέ του νυχτερινού φωσφορισμού.
Μια πηγή φωτός black light θα φορτίσει τα πόστερς καλύτερα από ένα κανονικό φως και θα τα κάνει να φωσφορίζουν περισσότερο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήστε λάμπες φθορισμού για φόρτιση (σωλήνες FT ή μικρές λάμπες οικονομίας CFL).
Οι παλιές λάμπες πυρακτώσεως δεν παρέχουν ικανοποιητική φόρτιση επειδή δεν εκπέμπουν υπεριώδες φώς.

Είδατε τις ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ & ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ
και τις ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ & ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ?

Επισκεφθείτε το νέο μου website www.blacklightwizard.com
για να δείτε όλα τα πρωτότυπα black light έργα μου,
και πηγαίνετε στο www.333artworks.com
για να δείτε ολόκληρη την δουλειά μου.

Συμεών Νοστράκης

333Artworks


©2008 Symeon Nostrakis, www.333artworks.com & www.tripleviewart.com